Dr. Veres István Ügyvédi Iroda

BEMUTATKOZÁS

Dr. Veres István vagyok,

a Budapesti Ügyvédi Kamara bejegyzett ügyvédje, a Dr. Veres István Ügyvédi Iroda tagja és vezetője.

Jogi tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végeztem, ahol 2010-ben szereztem meg jogi diplomám.

A diploma megszerzését követően a Dr. Kovács P. Zoltán Ügyvédi Irodában dolgoztam ügyvédjelöltként (2011-2015), ahol principálisomnak és mentoromnak köszönhetően megismerkedtem a jogalkalmazás gyakorlati oldalával, és itt sajátíthattam el az ügyvédi hivatás szakmai, etikai és morális alapjait.

A jogi szakvizsgáimat 2015-ben teljesítettem. 2015 decemberétől a Budapesti Ügyvédi Kamara által bejegyzett ügyvédként végzem tevékenységem Budapesten, a Hold utca 21. szám alatti székhelyemen, igényes és jól felszerelt irodai környezetben.

Kiemelten fontosnak tartom az ügyfelek igényeinek magas szakmai színvonalon történő, gyors, precíz, és alapos kiszolgálását, a lendületes, kreatív és megbízható ügyintézést. Az ügyvéd és az ügyfél közötti kapcsolat alapja a bizalom, ami az ügyvédi tevékenység gyakorlása során feltétlen elsőbbséget kell élvezzen. Meggyőződésem, hogy e bizalom kiépítése és fenntartása az ügyvéd részéről mindenkor lelkiismeretes munkát és teljes körű, folyamatos, alapos tájékoztatást, míg az ügyfél részéről részletes és pontos ügyismertetést feltételez.

Elmondható, hogy alapvetően minden ügyben a valós életviszonyok érdekelnek. A cél az ügyfél segítése a problémás élethelyzetekben, az ügyek hatékony megoldása. Ennek érdekében igyekszem reálisan felmérni az ügy kimenetelét, erről az ügyfeleket tájékoztatni, valamint közösen megfelelő megoldást találni.

A jogi vonatkozású ügyek sikeres és eredményes ellátásához elengedhetetlen a megbízó és a megbízott közötti konstruktív együttműködés, ezért megbízásaimat mindenkor a megbízó bevonásával, és érdekeinek maximális szem előtt tartásával teljesítem.

Az ügyek mindig egyediek, mivel a körülmények, illetve az élethelyzetek is, melyekbe beágyazódnak, sem egyformák. Ezért a jogi megoldások is különbözőek. Közös azonban, hogy minden ügyben esélyt kell adni arra, hogy a felek között egy minden részről elfogadható megállapodás szülessen, amely érdekében az ügyvéd feladata, hogy a jog nyelvére fordítsa le a felek akaratát. Ismertetni kell az ügyfelekkel a jogi fogalmak lényegét, tartalmát, el kell oszlatni az olyan tévhiteket, amelyek a közhiedelemben gyakran téves tudattartalommal fordulnak elő, és gyakran a tényleges jogszabályoktól messzire visznek.

Az ügyvédi munkának talán ez a legfontosabb része.

Amennyiben e rövid bemutatkozás felkeltette érdeklődését, forduljon irodámhoz bizalommal.

SZAKTERÜLETEK

Klasszikus polgári jog

szerződések (pl. adásvétel, ajándékozás, vállalkozás, bérlet, stb.) és egyéb okiratok szerkesztése, teljes körű ügyintézés és képviselet szerződéskötés során, a megbízók peres és peren kívüli képviseletének ellátása polgári jogi ügyekben, tulajdonjogi igények, fizetési felszólítások, fizetési meghagyásos eljárások, végrehajtási eljárások

Gazdasági és cégjog

gazdasági társaságok és egyéb jogi személyek (pl. egyesület, alapítvány, szövetkezet), civil szervezetek alapítása, módosítása, átalakulása, üzletrész átruházás, csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás, társasági jogi tanácsadás

Ingatlanjog

ingatlan adásvételi szerződések, telekalakításokkal kapcsolatos jogi képviselet, osztatlan közös tulajdon megszüntetése, engedélyezési eljárás során képviselet, értékesítéshez kapcsolódó tanácsadás, termőföldnek minősülő ingatlanokkal kapcsolatos ügyek (vételi ajánlat, adásvételi szerződés készítése, elővásárlási joggal kapcsolatos kérdések)

KAPCSOLAT

phoneicon+36 30 255 0545

hazszamiconH – 1054 Budapest, Hold u. 21.